Siunsote logo

Aihe

search Created with Sketch.
window-close Created with Sketch.
 • Anna palautetta tai tee muistutus
 • Asiakasmaksulaskurit
 • Hakemukset ammattilaisille
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tee oire- tai palveluarvio
 • Tee tietojen korjaamisvaatimus tai terveydenhuollon asiakirjapyyntö
 • Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten asiakas- tai potilastietojensa korjaamista.
  Tee tietojen korjaamisvaatimus tai terveydenhuollon asiakirjapyyntö
 • Tervetuloa käyttämään sähköistä elatusavun tulo- ja menoselvitystä. Huomioithan, että asiasi käsittely edellyttää sinua olemaan yhteydessä alueesi lastenvalvojaan. Yhteystiedot löydät Siun soten nettisivuilta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Ikääntyville suunnattujen palveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja kotona asumista. Hakemuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen arvio palveluntarpeesta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Se on tarkoitettu vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen kotioloissa.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti sivulliselle tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.
  Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Voit varata ajan tai jättää yhteydenottopyynnön tiettyihin erikoissairaanhoidon palveluihin keskussairaalalla.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Laboratorion ajanvarauksesta voitte varata ajan näytteenottoon Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laboratorioihin. Näytteenottoon tarvitaan lääkärin tai hoitajan etukäteen tekemä laboratoriotutkimuspyyntö tai lähete.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Medinet on Siun soten asiakkaille tarkoitettu terveyspalvelu, joka mahdollistaa oman terveyden seurannan ja terveystietojen päivittämisen netissä. Täältä löydät myös omat rokotustietosi.
  Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Jos olet tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai näihin liittyvään kohteluun, voit tehdä asiasta lakisääteisen muistutuksen, johon organisaation tulee vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.
  Anna palautetta tai tee muistutus
 • Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden -vaikka kotisohvalle! Voit arvioida hoidon tarvettasi ja oikeuttasi palveluihin ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön.
  Tee oire- tai palveluarvio
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Miunpalvelujen kautta yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Tästä pääset tilaamaan pelastusviranomaiselle kuuluvia tarkastus-, lausunto-, ilmoittamis- tai koulutuspalveluja. Tilattavia palveluja voivat olla esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen velvoittamat uudis- tai peruskorjauskohteiden käyttöönottotarkastukset, ylimääräiset palotarkastukset asuinrakennuksiin, yrityksiin tai laitoksiin, kirjalliset lausunnot rakennushankkeisiin, ilmoitukset kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä, ilotulitteiden käytöstä muuna kuin uudenvuoden aikana, sekä ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Siun soten Reumakeskuksen toimintakykykysely. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Voit varata aikoja esimerkiksi terveyskeskuksen pyytämiin luiden ja keuhkojen perusröntgentutkimuksiin.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Voit antaa vapaamuotoista palautetta omasta tai läheisesi saamasta hoidosta tai palvelusta sekä muista Siun soteen kuuluvista palveluista ja toiminnasta.
  Anna palautetta tai tee muistutus
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan säännöllisestä kotihoidosta ja -kotisairaanhoidosta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Perusterveydenhuollon verkkoajanvarauksen kautta voit varata ajan tai jättää yhteydenottopyynnön terveysasemien ja neuvoloiden sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoille.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Potilaalla on oikeus saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.
  Tee tietojen korjaamisvaatimus tai terveydenhuollon asiakirjapyyntö
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotipalvelutuottajaksi voi ilmoittautua jatkuvasti.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Tervetuloa käyttämään sähköistä tulo- ja menoselvitystä asiakasmaksun tai palvelusetelin arvon määrittämistä varten.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Siun sotessa toteutettaville opinnäytetöille on haettava tutkimuslupa. Lupa haetaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöille (YAMK-opinnäytetyöt) ja yliopistojen perustutkintojen opinnäytetöille (kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat).
  Hakemukset ammattilaisille
 • Siun sotessa toteutettaville tieteellisille tutkimuksille on haettava tutkimuslupa.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää matkoihin, joihin voi saada korvausta Kelalta. Hakemuksen saavuttua sosiaaliohjaaja on teihin yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Ei hakutuloksia, tyhjennä hakukenttä.