Pohjois-Karjalan kuntien ja hyvinvointialueen sähköiset palvelut yhdessä paikassa

Kuntalaisille Valitse kotikunta tai sosiaali- ja terveysasioissa valitse Siun sote. 
Siun sote muuttuu 1.1.2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue -Siun soteksi
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lomakkeet löytyvät Siun soten alta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöjen toiminta-avustusten haku on avattu

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä toiminta-avustuksilla. Järjestöjen toiminta-avustusten hakuaika on 15.12.2022-22.1.2023. Lue lisää hyvinvointialueen järjestöavustuksista ja hakukriteereistä Siun soten nettisivuilta Järjestöavustukset - siunsote.fi

Hyvinvointialueen kumppanuuksien ja yhteistyösopimusten haku on avattu järjestöille

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä kumppanuuksin ja yhteistyösopimuksilla. Hyvinvointialue voi harkintansa mukaan tukea toimintaa, johon järjestö hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-hankerahoitusta...

Hoitotarvikehakemus inkontinenssisuojat avattu Siun sotelle

Asiakkaalle maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun avulla tuetaan asiakkaiden pitkäaikaissairauksien hoitoa ja selviytymistä kotona tai asumispalveluyksikössä. Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin ovat oikeutettuja Siun soten asiakkaat, joilla on diagnosoitu pitkäaikainen sairaus, jonka hoito on...

Puheterapian ja kommunikaatio-ohjauksen esitietolomake avattu Siun sotelle

Pyydämme täyttämään tämän sähköisen lomakkeen viimeistään kaksi arkipäivää ennen ensimmäistä puheterapiakäyntiä. Lomakkeen tiedot tallennetaan potilastietojärjestelmään. Täytä lomake rastittamalla sopivat vastausvaihtoehdot tai kirjoittamalla vastaus sille osoitettuun kohtaan. Huomioithan, että...

Hoitotarviketilaus avattu Siun sotelle

Siun soten asiakkailla, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta. Hoitotarvikkeiden jakelu turvaa hoitoasi ja selviytymistä kotona tai hoitokodissa. Pitkäaikaiseksi sairaus tai vamma määritellään silloin, kun tila on kestänyt tai sen arvioidaan...