Siunsote logo

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi ikäihmisen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat avun tarpeen ja millaista apua henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Ilmoitukseen on hyvä täyttää kaikki tiedossa olevat yhteystiedot asianosaisesta, kuten nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero, jotta voimme tavoittaa oikean henkilön.

Voit tehdä yksityishenkilönä huoli-ilmoituksen nimettömänä. Jos ilmoittajan nimi on tiedossa, ilmoituksia käsittelevä henkilökunta voi kertoa sen asianosaiselle. Kaikki kirjaamasi asiat välittyvät sellaisenaan asianosaisen tietoon.

Ilmoituksen tekijälle ei voida ilman asianosaisen lupaa antaa tietoja asian etenemisestä. Asianosaisella on myös oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista ja avun vastaanottamisesta.

Huoli-ilmoitus