Siunsote logo

Tietopyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat asiakirjat (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 12 §).

Myös asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä, jos se vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 §).

Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 14 §).

Tietopyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.