Siunsote logo

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin lomakkeet

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen henkilökohtaisen avun järjestämisestä työnantajamallilla. Päätöksen saanut henkilö toimii palkkaamansa avustajan työnantajana. Työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole työ- eikä oikeussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.

Voit täyttää ja lähettää sähköisesti henkilökohtaisen avustajasi työsopimuksen, lomautusilmoituksen tai työsuhteen päättämisilmoituksen Avustajakeskukseen käsiteltäväksi.

Työsopimus: 
Työnantaja täyttää työsopimuksen tarvittavilla tiedoilla ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Tämän jälkeen työnantaja lähettää työsopimuksen avustajalle allekirjoitettavaksi. Sähköisesti allekirjoitettu työsopimus välittyy automaattisesti Avustajakeskukseen.

Lomautusilmoitus:
Henkilökohtaiset avustajat ovat pääsääntöisesti lomautettuina työnantajan ennalta tiedossa olevien sairaala- ja kuntoutusjaksojen aikana. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.  Työnantaja täyttää lomautusilmoituksen tarvittavilla tiedoilla ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Tämän jälkeen työnantaja lähettää ilmoituksen avustajalle allekirjoitettavaksi. Sähköisesti allekirjoitettu lomautusilmoitus välittyy automaattisesti Avustajakeskukseen.

Työsuhteen päättämisilmoitus:
Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Näitä eivät ole esimerkiksi työntekijän sairaus, raskaus tai osallistuminen työtaisteluun.  Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään työnantajan tai työntekijän tietoon saatetulla irtisanomisella kirjallisesti.   Työnantaja täyttää työsuhteen päättämisilmoituksen tarvittavilla tiedoilla ja allekirjoittaa sen sähköisesti. Tämän jälkeen työnantaja lähettää ilmoituksen avustajalle allekirjoitettavaksi, minkä jälkeen ilmoitus välittyy automaattisesti Avustajakeskukseen.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin lomakkeet

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.