Siunsote logo

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietoja. Asiakkaalla on oikeus tietää kuka on käsitellyt häntä koskevia tietoja.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan Siun soten kirjaamoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.