Siunsote logo

Lokitietopyyntö (selvitys omien henkilötietojen käsittelystä)

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietoja. Asiakkaalla on oikeus tietää kuka on käsitellyt häntä koskevia tietoja.

Työterveyshuollon lokitietopyynnöistä vastaa Siun työterveys Oy.

Lokitietopyynto

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan Siun soten kirjaamoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.