Siunsote logo

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista.

Tällä lomakkeella teet lastensuojeluilmoituksen, kun epäilet, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää.

Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Esimerkiksi tilanteissa, kun epäilet lapsen pahoinpitelyä, lapsi on äkillisesti ilman huoltajaa tai huoltaja on päihtynyt. Sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelinnumero 013 330 9002 (24/7). Hätätilanteissa soita 112.

Viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Yksityishenkilöt kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät tai lapsi itse, jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ilmoittaa lapsen mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta tällä lomakkeella. Yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä myös maakunnalliseen palvelutarpeen arvioinnin puhelinnumeroon 013 330 2806.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen perustuu lastensuojelulain 25 §:n (13.4.2017/417).

Ilmoituksen kirjaamiseksi tarvitsemme joitakin ilmoittajan henkilökohtaisia tietoja. Tietoja tarvitaan asiakkaan tilanteen selvittämiseksi ja ilmoittajan tavoittamiseksi mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömästi, mutta mikäli ilmoittaja tuo henkilötietojaan ilmoituksessa esille, tietoa ei välttämättä voida pitää salassa asianosaisilta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.)

Ilmoituksen selvittämiseksi ja ilmoituksen kohteen yksilöimiseksi tarvitsemme mahdollisimman kattavasti huoltajan/lapsen yhteys- ja tunnistetiedot. Pyydämme lisäämään ilmoitukseen yhteystiedot, mikäli ne ovat ilmoittajan tiedossa.

Lastensuojeluilmoitus