Siunsote logo

Verkkoajanvaraus

Verkkoajanvarauksen kautta voit varata ajan tai jättää yhteydenottopyynnön esimerkiksi diabeteshoitajalle, sairaanhoitajan vastaanotolle, lastenneuvolaan, kouluterveydenhoitajalle tai perhesuunnitteluneuvolaan. Aikoja on tarjolla esimerkiksi sairaan lapsen hoitovapaata, ompeleiden poistoa ja erilaisia vuosikontrolleja sekä terveystarkastuksia varten.

Voit varata aikoja tai jättää yhteydenottopyynnön myös muun muassa terveydenhoitajalle, fysioterapeutille ja diabeteshoitajalle.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Jos tarvitset muuta kiireellistä hoitoa, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi tai Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystykseen, puh. 013 330 2121.

Jos tarvitset ensiapua esimerkiksi vuotavan haavan tai astmakohtauksen vuoksi, voit tulla suoraan terveysasemalle tai Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystykseen soittamatta etukäteen.