Siunsote logo

Hakemus omaishoidon tuesta

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti tilanteissa, joissa tuen tarpeen arvioidaan olevan pysyvä tai pitkäaikainen.

Tuen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja hoitajan työtä. Omaishoidon tuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Tukeen ei ole oikeutta, mikäli avun tarve on pelkästään ruoanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaolo-palvelussa voit arvioida, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollisuus saada omaishoidon tukea: https://www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/omaishoidon-tuki

Tutustu omaishoidon myöntämisen perusteisiin täällä

 

Hakemus omaishoidon tuesta

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.