Siunsote logo

Aihe

search Created with Sketch.
window-close Created with Sketch.
 • Anna palautetta, tee muistutus tai oikaisuvaatimus
 • Asiakasmaksulaskurit
 • Avustushakemukset
 • Hakemukset ammattilaisille
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tee oire- tai palveluarvio
 • Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten asiakas- tai potilastietojensa korjaamista.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tällä lomakkeella voit hakea sosiaalihuollon palvelusta määrättyyn maksuun ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyyn asiakasmaksuun (pitkäaikainen laitoshoito) alennusta/poistoa tai tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamista.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • The patient and customer have the right to receive copies of their client and patient documents. You can request copies of documents during your consultation or by written request.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tervetuloa käyttämään sähköistä elatusavun tulo- ja menoselvitystä. Huomioithan, että asiasi käsittely edellyttää sinua olemaan yhteydessä alueesi lastenvalvojaan. Yhteystiedot löydät Siun soten nettisivuilta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Se on tarkoitettu vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen kotioloissa.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.
  Sosiaali- ja terveyspalvelut
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vainajaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Voit täyttää ja lähettää sähköisesti henkilökohtaisen avustajasi työsopimuksen, lomautusilmoituksen tai työsuhteen päättämisilmoituksen Avustajakeskukseen käsiteltäväksi.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Voit täyttää ja lähettää sähköisesti henkilökohtaisen avustajasi tuntilistan Avustajakeskukseen käsiteltäväksi.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tämä lomake on tarkoitettu tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 mukaisen tietojen tarkastuspyynnön tekemiseen. Jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Siun soten asiakkailla, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta. Hoitotarvikkeiden jakelu turvaa hoitoasi ja selviytymistä kotona tai hoitokodissa. Pitkäaikaiseksi sairaus tai vamma määritellään silloin, kun tila on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Hoidostasi vastaava taho arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Ikääntyville suunnattujen palveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja kotona asumista. Hakemuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen arvio palveluntarpeesta. Tarvittavat palvelut suunnitellaan aina yhdessä hakijan sekä tarvittaessa hänen läheistensä kanssa niin että palvelut tukevat hakijan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmään tehty tietomurto tai luvaton tietojen luovuttaminen tai julkaiseminen. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi henkilö, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietoja.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko tulosidonnainen asiakasmaksusi tulisi olemaan, kun saat säännöllistä ja jatkuvaa kotona annettavaa palvelua (säännöllistä kotisairaanhoitoa tai kotihoitoa). Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.
  Asiakasmaksulaskurit
 • Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.
  Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Voit varata ajan tai jättää yhteydenottopyynnön tiettyihin erikoissairaanhoidon palveluihin keskussairaalalla.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Laboratorion ajanvarauksesta voitte varata ajan näytteenottoon Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laboratorioihin. Näytteenottoon tarvitaan lääkärin tai hoitajan etukäteen tekemä laboratoriotutkimuspyyntö tai lähete.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Asiakkaalla on oikeus tietää kuka on käsitellyt häntä koskevia tietoja.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tällä lomakkeella keräämme luottamushenkilöiden perustiedot palkkioiden maksatusta ja yhteystietojen rekisteröintiä varten.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Medinet on Siun soten asiakkaille tarkoitettu terveyspalvelu, joka mahdollistaa oman terveyden seurannan ja terveystietojen päivittämisen netissä. Täältä löydät myös omat rokotustietosi.
  Uusi reseptejä, katso terveystietoja ja tutkimustuloksia
 • Jos olet tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai näihin liittyvään kohteluun, voit tehdä asiasta lakisääteisen muistutuksen, johon organisaation tulee vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.
  Anna palautetta, tee muistutus tai oikaisuvaatimus
 • Aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua.
  Anna palautetta, tee muistutus tai oikaisuvaatimus
 • Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden -vaikka kotisohvalle! Voit arvioida hoidon tarvettasi ja oikeuttasi palveluihin ajasta ja paikasta riippumatta. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön.
  Tee oire- tai palveluarvio
 • Tällä lomakkeella voit pyytää käyttäjätunnukset sosiaali- ja terveysalan ja lääketieteen opiskelijan harjoittelu-/opetusjaksolle tai verkkokurssin suorittamista varten.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Hakemukset ammattilaisille
 • Tästä pääset tilaamaan pelastusviranomaiselle kuuluvia tarkastus-, lausunto-, ilmoittamis- tai koulutuspalveluja. Tilattavia palveluja voivat olla esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen velvoittamat uudis- tai peruskorjauskohteiden käyttöönottotarkastukset, ylimääräiset palotarkastukset asuinrakennuksiin, yrityksiin tai laitoksiin, kirjalliset lausunnot rakennushankkeisiin, ilmoitukset kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä, ilotulitteiden käytöstä muuna kuin uudenvuoden aikana, sekä ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä teema-avustuksia. Vuoden 2023 teema-avustuksen hakuaika on 1.-30.4.2024. Teema-avustuksen hakuaika loppuu 30.4.2024 klo 23.59. Teema-avustushakemuksen tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja lähetetty edelleen käsiteltäväksi määräaikaan mennessä.
  Avustushakemukset
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä toiminta-avustuksia.
  Avustushakemukset
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä kumppanuudella ja yhteistyösopimuksilla.
  Avustushakemukset
 • Potilaalla on oikeus saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Pyydämme täyttämään tämän sähköisen lomakkeen viimeistään kaksi arkipäivää ennen ensimmäistä puheterapiakäyntiä. Lomakkeen tiedot tallennetaan potilastietojärjestelmään. Täytä lomake rastittamalla sopivat vastausvaihtoehdot tai kirjoittamalla vastaus sille osoitettuun kohtaan. Huomioithan, että lapsen ei välttämättä vielä ikänsä vuoksi tarvitse hallita kaikkia kysyttyjä asioita.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Siun soten reumakeskuksen toimintakykykysely. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Voit varata aikoja esimerkiksi terveyskeskuksen pyytämiin luiden ja keuhkojen perusröntgentutkimuksiin.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Toiminta-avustuksen käytöstä raportoidaan siihen kohdistuvan toiminnan päätyttyä tai viimeistään talousarviokauden päätyttyä tällä lomakkeella.
  Avustushakemukset
 • Voit antaa vapaamuotoista palautetta omasta tai läheisesi saamasta hoidosta tai palvelusta sekä muista Siun soteen kuuluvista palveluista ja toiminnasta.
  Anna palautetta, tee muistutus tai oikaisuvaatimus
 • Shl:n mukainen liikkumista tukeva palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Perusterveydenhuollon verkkoajanvarauksen kautta voit varata ajan tai jättää yhteydenottopyynnön terveysasemien ja neuvoloiden sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoille.
  Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö
 • Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat asiakirjat (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 12 §). Myös asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä, jos se vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 §).
  Tiedot, asiakirjat ja tietosuoja
 • Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tervetuloa käyttämään sähköistä tulo- ja menoselvitystä asiakasmaksun tai palvelusetelin arvon määrittämistä varten.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Siun sotessa toteutettaville opinnäytetöille on haettava tutkimuslupa. Lupa haetaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöille (YAMK-opinnäytetyöt) ja yliopistojen perustutkintojen opinnäytetöille (kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat).
  Hakemukset ammattilaisille
 • Siun sotessa toteutettaville tieteellisille tutkimuksille on haettava tutkimuslupa.
  Hakemukset ammattilaisille
 • Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Kuntayhtymä on vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa korvausvastuussa, jos sen lukuun työtä tekevä henkilö aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään esinevahinkoa potilaalle.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää matkoihin, joihin voi saada korvausta Kelalta. Hakemuksen saavuttua sosiaaliohjaaja on teihin yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko tulosidonnainen asiakasmaksusi tulisi olemaan, kun olet pitkäaikaisessa yhteisöllisessä tai tuetussa asumisessa. Huomioithan, että sinulta saatetaan periä lisäksi mahdollisista tarvitsemistasi tukipalveluista erillinen maksu. Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.
  Asiakasmaksulaskurit
 • Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta.
  Tee hakemuksia tai ilmoituksia
 • Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)
  Asiakasmaksulaskurit
 • Ei hakutuloksia, tyhjennä hakukenttä.