Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle. Tuotamme laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut alueen noin 170 000 asukkaalle. Lähipalvelut ovat lähellä, erikoisemmat palvelut tuodaan lähelle ennakkoluulottomilla ratkaisuilla.

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus ikääntyvien palveluihin

Hakemus omaishoidon tuesta

Hakemus vammaispalveluihin

Ilmoittautuminen vapaaehtoistoimijaksi ja vapaaehtoistoimintaan

Tämä hakemus ei vaadi palveluun kirjautumista

Kanta-palvelu

Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.

Laboratorion ajanvaraus

Medinet-omahoitopalvelu

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Röntgenin ajanvaraus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus antaa palautetta sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tai terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun.

Terveyskeskuksen ajanvaraus

Toimeentulotukihakemus

Täydentävä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.