Siunsote logo

Tarkastuspyyntö asiakas- ja/tai potilasrekisteritiedoista

Tämä lomake on tarkoitettu tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 mukaisen tietojen tarkastuspyynnön tekemiseen. Jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Huom!
Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit tilata potilaskertomuskopiot erillisellä tilauslomakkeella https://miunpalvelut.fi/siunsote/tietopyynto-potilasasiakirjoista-siunsote

Jos haluat tarkastaa tai muuttaa omia perustietojasi, esim. puhelinnumeron tai yhteyshenkilön, se onnistuu ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle tai sähköisesti Medinetissä

Asiakas- ja/tai potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan Siun soten kirjaamoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.