Siunsote logo

Asiakas- ja/tai potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tämä lomake on tarkoitettu tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 mukaisen tietojen tarkastuspyynnön tekemiseen. Jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Huom!
Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit tilata potilaskertomuskopiot erillisellä tilauslomakkeella https://miunpalvelut.fi/siunsote/tietopyynto-potilasasiakirjoista-siunsote

Asiakas- ja/tai potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.