Siunsote logo

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Tämä lomake on tarkoitettu tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 mukaisen tietojen tarkastuspyynnön tekemiseen. Jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Huom!
Mikäli haluat tietää, kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietojasi (lokitiedot), voit pyytää selvitystä omien henkilötietojen käsittelystä erillisellä lomakkeella https://miunpalvelut.fi/siunsote/selvitys-omien-henkilotietojen-kasittelysta

Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit tilata potilaskertomuskopiot erillisellä tilauslomakkeella https://miunpalvelut.fi/siunsote/tietopyynto-potilasasiakirjoista-siunsote

Jos haluat tarkastaa tai muuttaa omia perustietojasi, esim. puhelinnumeron tai yhteyshenkilön, se onnistuu ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle tai sähköisesti Medinetissä

Asiakas- ja/tai potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan Siun soten kirjaamoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.