Siunsote logo

Ikäihmisten palveluhakemus

Ikääntyville suunnattujen palveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja kotona asumista. Hakemuksen yhteydessä tehdään yksilöllinen arvio palveluntarpeesta. Tarvittavat palvelut suunnitellaan aina yhdessä hakijan sekä tarvittaessa hänen läheistensä kanssa niin että palvelut tukevat hakijan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä.

Mikäli haette omaishoidontukea, sosiaalihuoltolainmukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelua tai täydentävästä toimeentulotukea teidän tulee täyttää erilliset hakemukset:

- Hakemus omaishoidon tuesta

- Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevan kuljetuspalvelun hakemus

- Täydentävä toimeentulotuki

 

Ikäihmisten palveluhakemus

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.