Siunsote logo

Tutkimuslupahakemus tieteelliselle tutkimukselle

Siun sotessa toteutettaville tieteellisille tutkimuksille on haettava tutkimuslupa.

Jos tutkimuksessa käsitellään vain Siun soten rekistereissä olevia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden henkilötietoja, eikä tietojen käsittelylle ole rekisteröityjen suostumusta, rekisterinpitäjä voi toisiolain mukaisesti yksittäistapauksissa myöntää tietojen käsittelyyn oikeuttavan tietoluvan. Mikäli tutkimuksessa tarvitaan henkilötietoja useammalta eri rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjältä tai Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja, tietoluvista vastaa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata.

Mikäli kyseessä on ammattikorkeakoulun tai yliopiston perustutkintoon kuuluva opinnäytetyö, tutkimuslupa haetaan opinnäytetöille tarkoitetulla tutkimuslupahakemuslomakkeella. Kuitenkin, mikäli kyseessä on ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö, jossa käsitellään Siun soten rekistereissä olevia henkilötietoja, tutkimuslupa haetaan käyttämällä tieteellisen tutkimuksen tutkimuslupahakemuslomaketta. 

Tutustu tutkimusluvan hakemista koskeviin ohjeisiin Siun soten verkkosivuilla.

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Mikäli tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. Saat tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse.

Tutkimuslupahakemus tieteelliselle tutkimukselle

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.