Siunsote logo

Ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Siun sotelle

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmään tehty tietomurto tai luvaton tietojen luovuttaminen tai julkaiseminen.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi henkilö, jolla ei ole oikeutta käsitellä tietoja.
 

Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta (Siun sote)

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.