Siunsote logo

Asiakas- tai potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Siun soten on asiakkaan/potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, antaa Siun sote rekisterinpitäjänä siitä kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa on perusteltu kieltäytymisen syy.

Jos haluat muuttaa omia perustietojasi, esim. puhelinnumeron tai yhteyshenkilön:
Terveydenhuollon asiakas: ota yhteyttä terveysasemallesi tai asioi sähköisesti Medinetissä.
Sosiaalihuollon asiakas: ota yhteyttä asioitasi hoitavaan työntekijään tai soita toimipisteesi palvelunumeroon

Osoitetietojasi voit muuttaa Digi- ja väestötietoviraston muuttoilmoituksella. Tiedot päivittyvät Siun sotelle kerran viikossa.
Ammatin, kutsumanimen tai äidinkielen voi muuttaa Digi- ja väestötietoviraston sivuilla.

Asiakas- tai potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan Siun soten kirjaamoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.