Siunsote logo

Asiakas- tai potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Siun soten on asiakkaan/potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, antaa Siun sote rekisterinpitäjänä siitä kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa on perusteltu kieltäytymisen syy.

Asiakas- tai potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.