Siunsote logo

Opiskelijan käyttäjätunnuspyyntö

Siun soteen harjoittelu-/opetusjaksolle tulevat opiskelijat saavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset maakuntaverkkoon ja asiakas- ja potilastietojärjestelmään kirjautumista varten.

Tällä lomakkeella voit pyytää käyttäjätunnukset sosiaali- ja terveysalan ja lääketieteen opiskelijan harjoittelu-/opetusjaksolle tai verkkokurssin suorittamista varten.

Tutustu Siun soten verkkosivuilla tietoturva- ja tietosuojakäsikirjaan ennen harjoittelu-/opetusjaksolle tuloa.

Opiskelijan käyttäjätunnuspyyntö

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.