Siunsote logo

Potilasasiakirjojen tietopyyntö (ei työterveyshuolto)

Potilaalla on oikeus saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.
 
Voit katsoa omia potilastietojasi myös Omakanta-verkkopalvelussa. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015.
 
Työterveyshuollon potilasasiakirjojen luovuttamisesta vastaa Siun työterveys Oy.
 

Tietopyyntö potilasasiakirjoista

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.