Siunsote logo

Potilasasiakirjojen tietopyyntö (ei työterveyshuolto)

Potilaalla on oikeus saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.
 
Voit katsoa omia potilastietojasi myös Omakanta-verkkopalvelussa. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015.
 
Työterveyshuollon potilasasiakirjojen luovuttamisesta vastaa Siun työterveys Oy.
 

Tietopyynto potilasasiakirjoista Siunsote v2

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Voitte täyttää www-sivulta Asiakirjojen kopiot - siunsote.fi löytyvän lomakkeen ja postittaa sen keskussairaalan potilaskertomusarkistoon. Voitte myös lähettää täytetyn lomakkeen sähköisesti suomi.fi -viestinä https://www.suomi.fi/viestit.