Siunsote logo

Tutkimuslupahakemus opinnäytetyölle

Siun sotessa toteutettaville opinnäytetöille on haettava tutkimuslupa. Lupa haetaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöille (YAMK-opinnäytetyöt) ja yliopistojen perustutkintojen opinnäytetöille (kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat).

Tutustu opinnäytetöitä ja tutkimusluvan hakemista koskeviin ohjeisiin Siun soten verkkosivuilla. Huomioithan, että ennen tutkimusluvan hakemista opinnäytetyön suunnitelmalla on oltava oppilaitoksen ja toimeksiantajan edustajan hyväksyntä.  Tutkimuslupahakemuksen käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Mikäli tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. Saat tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse.

Tutkimuslupahakemus opinnäytetyölle

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.