Siunsote logo

Opinnäytetyön tutkimuslupahakemuksen päätös

Lähettämänne opinnäytetyön tutkimuslupahakemus on siirretty päätöksentekoon, saatte tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse. Voitte aloittaa tutkimuksen vasta luvan myöntämisen jälkeen.