Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palkkaharmonisoinnin lomake on avattu.

Pohjos-Karjalan hyvinvointialueen palkkaharmonisoinnin lomake löytyy täältä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöjen toiminta-avustusten haku on avattu

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä toiminta-avustuksilla. Järjestöjen toiminta-avustusten hakuaika on 15.12.2022-22.1.2023. Lue lisää hyvinvointialueen järjestöavustuksista ja hakukriteereistä Siun soten nettisivuilta Järjestöavustukset - siunsote.fi

Hyvinvointialueen kumppanuuksien ja yhteistyösopimusten haku on avattu järjestöille

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä kumppanuuksin ja yhteistyösopimuksilla. Hyvinvointialue voi harkintansa mukaan tukea toimintaa, johon järjestö hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-hankerahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Hyvinvointialueen kumppanuusavustus toimii täydentävänä julkisena rahoituksena. Se voi olla joko rahallista avustusta tai henkilötyöpanos. Yhteistyösopimus voi liittyä haettavan hankkeen alaiseen toimintaan ja se voi toimia esimerkiksi puoltolausuntona järjestön hakiessa ulkopuolista rahoitusta.

Kumppanuuksissa ja yhteistyösopimuksissa on jatkuva haku rahoitushakuaikataulujen mukaisesti, hyvinvointialueen talousarviossa päätettyjen määrärahojen puitteissa. Kumppanuutta ja yhteistyösopimusta esitetään sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. Kumppanuus ja yhteistyösopimus tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisellä sopimuksella.

Järjestöjen toiminta-avustusten hakuaika on 15.12.2022-22.1.2023. Toiminta-avustusten hakulomake avautuu hakuajan alkaessa.

Lue lisää hyvinvointialueen järjestöavustuksista ja hakukriteereistä Siun soten nettisivuilta Järjestöavustukset - siunsote.fi

 

Siirry kumppanuuden ja yhteistyösopimuksen hakemukseen tästä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten kumppanuuden ja yhteistyösopimuksen hakulomake - Miunpalvelut


 

Hoitotarvikehakemus inkontinenssisuojat avattu Siun sotelle

Asiakkaalle maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun avulla tuetaan asiakkaiden pitkäaikaissairauksien hoitoa ja selviytymistä kotona tai asumispalveluyksikössä. Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin ovat oikeutettuja Siun soten asiakkaat, joilla on diagnosoitu pitkäaikainen sairaus, jonka hoito on kestänyt tai arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Tilanteissa, joissa tarve arvioidaan lääketieteellisesti pitkäaikaiseksi, hoitotarvikejakelu voidaan aloittaa heti tarpeen ilmaannuttua.

Siirry hakemukseen tästä
https://miunpalvelut.fi/siunsote/hoitotarvikehakemus-inkontinenssisuojat

Puheterapian ja kommunikaatio-ohjauksen esitietolomake avattu Siun sotelle

Pyydämme täyttämään tämän sähköisen lomakkeen viimeistään kaksi arkipäivää ennen ensimmäistä puheterapiakäyntiä. Lomakkeen tiedot tallennetaan potilastietojärjestelmään. Täytä lomake rastittamalla sopivat vastausvaihtoehdot tai kirjoittamalla vastaus sille osoitettuun kohtaan. Huomioithan, että lapsen ei välttämättä vielä ikänsä vuoksi tarvitse hallita kaikkia kysyttyjä asioita.

Siirry palveluun tästä

https://miunpalvelut.fi/siunsote/puheterapian-ja-kommunikaatio-ohjauksen-esitietolomake

Hoitotarviketilaus avattu Siun sotelle

Siun soten asiakkailla, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta. Hoitotarvikkeiden jakelu turvaa hoitoasi ja selviytymistä kotona tai hoitokodissa. Pitkäaikaiseksi sairaus tai vamma määritellään silloin, kun tila on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Hoidostasi vastaava taho arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen.

Siirry palveluun tästä
https://miunpalvelut.fi/siunsote/hoitotarviketilaus

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta avattu Lieksalle

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Tervetuloa Miunpalvelut.fi uudistuneille sivuille!

Miupalvelut.fi on päivitetty uuteen versioon. Uudistusta on tapahtunut ulkoasussa, ja erityisesti tukea mobiililaitteille on parannettu. Löydät edelleen oman kuntasi palvelut kunnan omalta sivulta.

Teemme lähiviikkojen aikana vielä pieniä päivityksiä ja muutoksia. Toivomme kärsivällisyyttä.

Palvelun näkyvyydessä saattaa olla poikkeavuuksia käytettäessä Internet Explorer -verkkoselainta. Suosittelemme toistaiseksi palvelun käyttäjiä käyttämään Firefox- tai Chrome-selainta, kunnes Internet Explorer -selaimen yhteensopivuuteen liittyvät haasteet on saatu ratkaistua.

Lisätiedot: Meidän IT ja talous Oy Tietohallinto servicedesk@pttk.fi

Tietyillä vanhoilla päätelaitteilla ja selainversioilla ei enää voi tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksen kautta 5. kesäkuuta lähtien

Tunnistautuminen vahvasti Suomi.fi-tunnistuksen kautta ei enää onnistu 5.6.2019 jälkeen tietyillä vanhoilla laitteilla. Vanhoilla laitteilla tai selaimilla ei voi enää tunnistautua vahvasti, sillä niiden käytössä on tietoturvariskejä.

 

Käyttöjärjestelmät/selaimet, joiden käyttö Suomi.fi-tunnistuksessa estyy TLS 1.2:n siirtymisen myötä:

 

 • Android 2.3.7  
 • Android 4.0.4
 • Android 4.1.1
 • Android 4.2.2
 • Android 4.3     
 • IE 7 / Vista       
 • IE 10 / Win Phone 8.0                                           
 • IE 8-10 / Win 7
 • Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4
 • Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8
 • Java 7u25
 • Baidu Jan 2015                   
 • OpenSSL 0.9.8y

 

Laitteita tai käyttöjärjestelmiä, joita muutos koskee, on käytössä Suomessa vain vähän. Kyseisillä laitteita tai järjestelmiä käyttäviä tiedotetaan muutoksesta Suomi.fi-tunnistuksen käyttöliittymässä.

 

Lue lisää: https://tunnistaminen.suomi.fi/sivut/info/tietoapalvelusta/

 

Lisätietoa

tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi