Siunsote logo

Siun soten asiakkailla, joilla on todettu pitkäaikainen sairaus tai vamma, on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta. Hoitotarvikkeiden jakelu turvaa hoitoasi ja selviytymistä kotona tai hoitokodissa. Pitkäaikaiseksi sairaus tai vamma määritellään silloin, kun tila on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Hoidostasi vastaava taho arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen.

Ohje sähköisen hoitotarviketilauslomakkeen käyttöön: https://www.siunsote.fi/hoitotarviketilaus-verkossa

Hoitotarvikeyksikön puhelinpalvelu numerosta 013 330 2804. Palveluajat ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14.

Hoitotarviketilaus (avoin)

Hoitotarviketilaus (tunnistautunut)

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.