Siunsote logo

Hoitotarvikehakemus, inkontinenssisuojat

Asiakkaalle maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun avulla tuetaan asiakkaiden pitkäaikaissairauksien hoitoa ja selviytymistä kotona tai asumispalveluyksikössä. Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin ovat oikeutettuja Siun soten asiakkaat, joilla on diagnosoitu pitkäaikainen sairaus, jonka hoito on kestänyt tai arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Tilanteissa, joissa tarve arvioidaan lääketieteellisesti pitkäaikaiseksi, hoitotarvikejakelu voidaan aloittaa heti tarpeen ilmaannuttua.

Ennen inkontinenssituotteiden hoitotarvikehakemusta, tulee kartoittaa inkontinenssin vaikeusaste. Tässä hyödynnetään virtsaamispäiväkirjaa ja haitta-astelomaketta. Lisäksi selvitetään muut mahdolliset inkontinenssin hoitomuodot (mm. kuntouttava hoito, lääkehoito, leikkaushoito). Inkontinenssin vaikeusaste ja muut hoitomuodot kartoitetaan yhdessä hoitavan tahon kanssa (esim. oma terveysasema).

Virtsankarkailuun on määriteltävä jokin syy/taustasairaus (esim. neurologinen sairaus, muistisairaus, aivoinfarkti /muu aivosairaus, kehitysvamma).

Hoitotarvikehakemus, inkontinenssisuojat