Vaakuna
Tohmajärvi

Aihe

search Created with Sketch.
window-close Created with Sketch.
 • Aloitteet ja palautteet
 • Asuminen ja ympäristö
 • Avustukset
 • Liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika
 • Nuorisopalvelut
 • Opetus ja varhaiskasvatus
 • Yrittäjälle
 • Asiakirjapyyntö tehdään pääsääntöisesti sähköisellä asiakirjapyyntölomakkeella Miunpalveluiden kautta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Avustuksen myöntämisen ehtona on tapahtuman / toimenpiteen avustuskertomus jälkikäteen. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hakea avustusta seuraavana vuonna.
  Avustukset
 • Avustukset
 • Mobiililaitteille suunniteltu päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välille
  Opetus ja varhaiskasvatus
 • Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä säiliön maahan jättämiseksi.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kunta kerää ja käsittelee erilaisia henkilötietoja toteuttaessaan laissa säädettyjä tehtäviä ja tuottaessaan palveluja. Sinulla on oikeus saada nähtäväksi järjestelmiin tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot.
  Aloitteet ja palautteet
 • Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia.
  Asuminen ja ympäristö
 • Jos epäilet tai havaitset, että kunnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi viipymättä. Ilmoituksesi perusteella voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.
  Aloitteet ja palautteet
 • Liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika
 • Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.
  Aloitteet ja palautteet
 • Lupapiste.fi -palvelun kautta voitte hakea rakennusvalvonnan luvat: rakennusluvat, toimenpideluvat, työnjohtajien hyväksyttämiset, toimenpideilmoitukset, maisematyöluvat, purkamisluvat ja -ilmoitukset.
  Asuminen ja ympäristö
 • Tällä lomakkeella voitte hakea maatalouslomittajien työvahingoista johtuvia LPL 35 §:n mukaisia työvahinkokorvauksia.
  Yrittäjälle
 • Tällä lomakkeella Maatalousyrittäjä voi toimittaa tietoturvallisesti lomituspalvelua koskevien hakemusten liitteet. Huomiothan, että sijaisapuhakemus ja lomituspyyntö on tehtävä lomitusnetissä
  Yrittäjälle
 • Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Tästä pääset tilaamaan pelastusviranomaiselle kuuluvia tarkastus-, lausunto-, ilmoittamis- tai koulutuspalveluja. Tilattavia palveluja voivat olla esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen velvoittamat uudis- tai peruskorjauskohteiden käyttöönottotarkastukset, ylimääräiset palotarkastukset asuinrakennuksiin, yrityksiin tai laitoksiin, kirjalliset lausunnot rakennushankkeisiin, ilmoitukset kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä, ilotulitteiden käytöstä muuna kuin uudenvuoden aikana, sekä ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
  Asuminen ja ympäristö
 • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
  Asuminen ja ympäristö
 • Avustukset
 • Täällä hoidatte jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen
  Opetus ja varhaiskasvatus
 • Nuorisopalvelut
 • Voit hakea kunnan vuokra-asuntoja sähköisesti tällä hakemuksella.
  Asuminen ja ympäristö
 • Opetus ja varhaiskasvatus
 • Voit hakea yksityistieavustusta, mikäli avustuksen saannin ehdot täyttyvät. Ehtona on, että tielle on perustettu yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta ja että tie on pysyvän asutuksen käyttämä tie. Tarkista tarkemmat ehdot kunnan omilta sivuilta.
  Avustukset
 • Ei hakutuloksia, tyhjennä hakukenttä.