Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Method public static com.liferay.portal.model.Layout com.liferay.portal.service.LayoutLocalServiceUtil.getFriendlyURLLayout(long,boolean,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#if HeroImage.getData()?? && HeroImage.getData() != ""> 
2  <#assign bgimg = "style=\"background-image: url('${HeroImage.getData()}')\" "> 
3<#else> 
4  <#assign bgimg = ""> 
5</#if> 
6<div class="container heroBackgroundContainer kuntapageHeroContainer" ${bgimg}> 
7  <div class="row"> 
8    <div class="col col-sm-12 kuntapageHeroContent"> 
9       
10      <#-- Try to get the municipality selection from parameter --> 
11      <#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
12      <#assign httpServletRequest = serviceContext.getRequest()> 
13      <#assign kunta = (httpServletRequest.getParameter('kunta')?html)!'' /> 
14       
15      <#-- Then try to find it from vocabularies, so that if there is a vocabulary name that equals current layout parentlayout name, that variable kunta is defines as that vocabulary name--> 
16      <#if kunta == ""> 
17        <#assign  
18        orderByComparatorFactoryUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.OrderByComparatorFactoryUtil"] 
19        vocOrderBy = orderByComparatorFactoryUtil.create("AssetVocabulary", ["name", true]) 
20        assetVocabularyLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portlet.asset.service.AssetVocabularyLocalServiceUtil"] 
21        vocabularies = assetVocabularyLocalServiceUtil.getGroupVocabularies(groupId) 
22        htmlUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.HtmlUtil"] 
23        plid = request["theme-display"]["plid"]?number?long  
24        layoutLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.portal.service.LayoutLocalServiceUtil"] 
25        layout = layoutLocalServiceUtil.getLayout(plid) 
26        friendlyUrl = getterUtil.getString(layout.getFriendlyURL()) 
27        friendlyRoot = friendlyUrl[1..]?split("/")?first 
28        rootLayout = layoutLocalServiceUtil.getFriendlyURLLayout(groupId, false, "/"+friendlyRoot) 
29        /> 
30        <#if vocabularies?has_content> 
31          <#list vocabularies as v> 
32            <#if htmlUtil.extractText(rootLayout.getName()).equals(v.getName()) > 
33              <#assign kunta = v.getName() /> 
34              <#break> 
35            </#if> 
36          </#list> 
37        </#if> 
38      </#if> 
39       
40      <#-- Then try to get it from the cookie --> 
41      <#if kunta == ""> 
42        <#assign cookies = httpServletRequest.getCookies()! /> 
43        <#if cookies??> 
44          <#list cookies as cookie> 
45            <#if cookie.getName() == "kunta"> 
46              <#assign kunta = cookie.getValue() /> 
47            </#if> 
48          </#list> 
49        </#if> 
50      </#if> 
51       
52      <#-- In any other case use structure title --> 
53      <#if kunta == ""> 
54        <#if Title.getData()?? && Title.getData() != ""> 
55          <#assign kunta = Title.getData()?lower_case /> 
56        <#else> 
57          <#assign kunta = "Pohjois-Karjala" /> 
58        </#if> 
59      </#if> 
60       
61      <#if kunta?lower_case == "joensuu"> 
62        <#assign vaakuna = "Joensuu-vaakuna.svg" /> 
63      <#elseif kunta?lower_case == "kitee"> 
64        <#assign vaakuna = "Kitee-vaakuna.svg" /> 
65      <#elseif kunta?lower_case == "liperi"> 
66        <#assign vaakuna = "Liperi-vaakuna.svg" /> 
67      <#elseif kunta?lower_case == "lieksa"> 
68        <#assign vaakuna = "Lieksa-vaakuna.svg" /> 
69      <#elseif kunta?lower_case == "ilomantsi"> 
70        <#assign vaakuna = "Ilomantsi-vaakuna.svg" /> 
71      <#elseif kunta?lower_case == "kontiolahti"> 
72        <#assign vaakuna = "Kontiolahti-vaakuna.svg" /> 
73      <#elseif kunta?lower_case == "nurmes"> 
74        <#assign vaakuna = "Nurmes-vaakuna.svg" /> 
75      <#elseif kunta?lower_case == "outokumpu"> 
76        <#assign vaakuna = "Outokumpu-vaakuna.svg" /> 
77      <#elseif kunta?lower_case == "rääkkylä"> 
78        <#assign vaakuna = "Raakkyla-vaakuna.svg" /> 
79      <#elseif kunta?lower_case == "heinävesi"> 
80        <#assign vaakuna = "Heinavesi-vaakuna.svg" /> 
81      <#elseif kunta?lower_case == "valtimo"> 
82        <#assign vaakuna = "Valtimo-vaakuna.svg" /> 
83      <#elseif kunta?lower_case == "polvijärvi"> 
84        <#assign vaakuna = "Polvijarvi-vaakuna.svg" /> 
85      <#elseif kunta?lower_case == "juuka"> 
86        <#assign vaakuna = "Juuka-vaakuna.svg" /> 
87      <#elseif kunta?lower_case == "tohmajärvi"> 
88        <#assign vaakuna = "Tohmajarvi-vaakuna.svg" /> 
89      <#elseif kunta?lower_case == "siun sote"> 
90        <#assign vaakuna = "Siun_sote-1_vari_tummalle.png" /> 
91      <#else> 
92        <#assign vaakuna = "" /> 
93      </#if> 
94 
95      <#if kunta?lower_case == "siun sote"> 
96        <div class="kuntapageHeroTitleContainer kuntapageSiunsoteHeroTitleContainer"> 
97          <div class="kuntapageSiunsoteHeroVaakuna"> 
98          <#if kunta?has_content && vaakuna?has_content> 
99          <img src="${request["theme-display"]["path-theme-images"]}/${vaakuna}" alt="Siunsote logo" /> 
100          </#if> 
101          </div> 
102        </div> 
103      <#else> 
104        <div class="kuntapageHeroTitleContainer"> 
105          <div class="kuntapageHeroVaakuna"> 
106          <#if kunta?has_content && vaakuna?has_content> 
107          <img src="${request["theme-display"]["path-theme-images"]}/${vaakuna}" alt="Vaakuna" /> 
108          </#if> 
109          </div> 
110          <div class="kuntapageHeroTitle">${kunta?capitalize}</div> 
111        </div> 
112      </#if> 
113    </div> 
114  </div> 
115  <#-- Then try to get it from layout --> 
116   
117</div> 

Risujenpolttoilmoitus

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu. Merkittävyyttä voidaan arvioida myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä. Sähköisellä risujen polttolomakkeella ei voi tehdä kulotusilmoitusta.