Asuminen ja ympäristö

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut. Videoasiointipalvelu.

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Jätevesijärjestelmän korjaamisen jatkoaikahakemus

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Meluilmoitus

Rakentamisen luvat ja maisematyölupa

Rakentamisen työnjohtajailmoitus

Risujenpolttoilmoitus

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Valvontailmoitus - varastointi aumassa

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Venepaikkahakemus

Vesimittarin lukeman ilmoituskortti

Vuokra-asuntohakemus