Vaakuna
Nurmes

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Miunpalvelujen kautta yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun.

Hakeutumista ennen palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti sääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta: yleinen osio ja palvelukohtainen osio. Palveluntuottaja sitoutuu palvelusetelisääntökirjoissa mainittuihin ehtoihin ja velvoitteisiin hyväksyttäessään palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajalla tulee olla kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset liitteet hakeutuessaan palveluntuottajaksi.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Miunpalvelujen kautta palveluntuottaja voi hakeutua tukipalvelutuottajarekisteriin erillisellä hakemuksella, hyväksymisestä tehdään erillinen päätös.

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua sähköisesti tällä palvelulla. Miunpalvelut.fi -palvelun käyttö on maksutonta.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.