Vaakuna
Liperi

Liperin kunnan yhteistyösopimusten hakemuslomake

Tällä lomakkeella haetaan yhteistyösopimusta kuntanäkyvyyteen ja kuntakuvan edistämiseen. Hakuaika 1.-30.11., alkaen 1.11 klo. 00.00 ja päättyy 30.11 klo. 23.59.

Hakija voi olla liperiläinen järjestö, yhdistys, yritys, seura, yksilöurheilija tai muu toimija, joka toiminnallaan edistää kunnan näkyvyyttä ja myönteistä kuntakuvaa.

Kunnanhallitus tekee vuosittain päätökset yhteistyösopimuksista.

Yhteistyösopimuksia myönnetään kahteen pääryhmään:


1. Tapahtuma- ja näkyvyysyhteistyö

Etsimme yhteistyökumppaneita Liperin alueella järjestettäviin tapahtumiin, joista kunta vastaa joko kokonaan tai osittain. Toivomme erityisesti yhteistyötä laajempien kokonaisuuksien, kuten ohjelmatuotannon, toiminnanohjauksen, järjestyksenvalvonnan, liikenteenohjauksen ja/tai tarjoilujen järjestämisessä. Tapahtumayhteistyö voi olla siis esimerkiksi kahvituksen järjestämistä jossain kunnan tapahtumassa avustussummaa vastaan. Näkyvyysyhteistyö taas on esimerkiksi kunnan logon lisäämistä yhdistyksen verkkosivuille ja tapahtumailmoituksiin.

2. Kumppanuusyhteistyö

Voit ehdottaa hakemuslomakkeella myös kumppanuusyhteistyötä. Kunta voi myöntää yhdistykselle avustusta palvelusta, jonka katsotaan olevan muuta kuin vapaaehtoistyötä. Kumppanuusavustuksilla voidaan edistää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta järjestämällä tapahtumia (perhetapahtumat, urheilutapahtumat, näyttelyt, konsertit). Kumppanuusyhteistyö on esimerkiksi taidenäyttelyn tai kyläyhdistyksen oman tapahtuman järjestämistä avustussummaa vastaan. Kumppanuusyhteistyönä toteutettavissa tapahtumissa kunta ei ole varsinaisena järjestäjänä mukana.

Kumppanuushakemus Liperi

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.