Vaakuna
Liperi

Liperin kunnan luottamushenkilöiden perustietolomake

Luottamushenkilöiden henkilötiedot kirjataan Liperin kunnan luottamushenkilörekisteriin sekä asianhallintajärjestelmän sähköisen kokouksen käyttäjähallintaan. EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) artiklan 15 mukaisesti luottamushenkilöllä (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä tietoja kunta (rekisterinpitäjä) on hänestä tallentanut rekisteriin. EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) artiklojen 16–17 mukaisesti rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen tai tarpeeton henkilötieto tietyin edellytyksin.

Liperin kunnan luottamushenkilöiden perustietolomake

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.