Vaakuna
Liperi

Liittymäsopimuksen siirto (vesi/viemäri)

Kun kiinteistön omistaja vaihtuu:

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa täytyy liittymis- ja käyttösopimus siirtää uuden omistajan nimiin.

Omistajan vaihtuminen on todennettava liittämällä siirtoilmoituksen liitteeksi kopio kauppakirjasta.

Muista ilmoittaa samalla luovutusajankohta sekä vesimittarin lukema kyseisenä päivänä.

Vesihuoltolaitos lähettää entiselle omistajalle (=myyjä) loppulaskun ilmoitettuun lukemaan. Tästä lukemasta käynnistyy uuden omistajan (=ostaja) laskutus.

Vesihuoltolaitokselle toimitettujen tietojen pohjalta tehdään uusi sopimus ja lähetetään uudelle omistajalla postitse allekirjoitettavaksi. Sopimuksen siirrosta peritään uudelta omistajalta hyväksytyn taksan mukainen maksu.

Käyttösopimuksen siirto vuokaralaiselle:

Vesihuoltolaitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan (=vuokralainen) kanssa jos liittyjä antaa siihen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia.

Sopimuksen siirto on todennettava liittämällä siirtoilmoituksen liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta.

Toimitettujen tietojen pohjalta tehdään käyttösopimus ja lähetetään vuokralaiselle allekirjoitettavaksi.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä että laitokselle ilmoitetaan käyttösopimuksen päättymisestä vuokralaisen poismuuton johdosta; vuokralaisen uusi osoite, muuttopäivä ja muuttopäivän vesimittarin lukema loppulaskun toimittamista varten.

Jos käyttösopimuksen siirto vuokralaiselle aiheuttaa ongelmia esim. maksujen saamisessa voi laitos kieltäytyä jatkossa käyttösopimuksen siirrosta.

Liittymäsopimuksen siirto