Vaakuna
Lieksa

Lupapiste

Rakennusvalvonnan luvat mm.: uuden rakennuksen, rakennelman, takan ja savuhormin rakentaminen, muutostyöt ja laajennukset, rakennuksen purkaminen, jatkoajan ja aloittamisoikeuden hakeminen, mainoslaitteiden ja opasteiden sijoittaminen, maisematyöluvanvaraiset toimenpiteet, jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen sekä suunnittelijan ja työnjohtajan nimeäminen tai vaihtaminen.

Ympäristönsuojelun luvat mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat, ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset (mm. meluilmoitukset), maatalousilmoitukset, käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään, vapautus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin, talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen, luonnonmuistomerkin rauhoittaminen, maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin sekä kirjalliset vireillepanoilmoitukset.

Tutustu kunnan nettisivuilla rakennusjärjestykseen ja ympäristönsuojelumääräyksiin.