Vaakuna
Kitee

Ilmoitus kompostoinnista

Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnista on päivitettävä viiden vuoden välein.

Biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostointikimpan vastuuhenkilö ilmoittaa yhteiskäytössä olevan kompostorin tiedot kompostoinnista. Vastuuhenkilö ilmoittaa myös kaikkien yhteiskompostoria käytettävien kiinteistöjen tiedot.

Ilmoitus kompostoinnista

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.