Vaakuna
Heinävesi

Aihe

  • Asuminen ja ympäristö
  • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
    Asuminen ja ympäristö
  • Ei hakutuloksia, tyhjennä hakukenttä.