Palaa sivulle

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten teema-avustuksen hakulomake

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä teema-avustuksia. Vuoden 2023 teema-avustuksen hakuaika on 1.-30.4.2024. Teema-avustuksen...

Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on...

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista.

Siirry etusivulle lähettämättä lomaketta

Siirry etusivulle lähettämättä lomaketta

Anna palautetta - mielipiteesi on meille tärkeä.

Anna palautetta - mielipiteesi on meille tärkeä. Palautteen antaminen on anonyymiä. Valitettavasti emme pysty vastaamaan palautteisiin tai niissä esitettyihin kysymyksiin. Mikäli sinulla on...

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille Liikunta- ja nuorisoavustuksia, kulttuuriavustuksia sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tapahtuma-avustuksia voivat hakea rekisteröidyt...

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille  

Avustuksen käytöstä tehtävä selvitys

Avustuksen myöntämisen ehtona on tapahtuman / toimenpiteen avustuskertomus jälkikäteen. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hakea avustusta seuraavana vuonna.

Yksityistieavustushakemus

Voit hakea yksityistieavustusta, mikäli avustuksen saannin ehdot täyttyvät. Ehtona on, että tielle on perustettu yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta ja että tie on pysyvän asutuksen...

Kehitysvammaisten koululaisten lomien päiväaikainen hoito

Kehitysvammaisten koululaisten lomien päiväaikainen hoito Loma-ajan palvelulla mahdollistetaan arkisin huoltajien työssäkäynti tai opiskeluun perustuva välttämätön loma-ajan hoidon tarve. ...

Avustushakemukset yhdistyksille ja toimintaryhmille

Liikunta- ja nuorisoavustuksia sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tapahtuma-avustuksia voivat hakea vain rekisteröidyt yhdistykset. Kulttuuriavustuksia voivat hakea sekä rekisteröidyt...

Avustushakemukset yksityishenkilöille

Kulttuuritoimen avustukset yksityishenkilöille

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöille

Nurmeksen kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavissa 12.2.2024 klo 9 – 15.4.2024 klo 15, jolloin hakemuksen tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja lähetetty edelleen...

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaiseen tukipalveluun

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman...

Ympäristönsuojelun luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lupapiste.fi -palvelun kautta voitte tehdä seuraavat ilmoitukset ja hakea ympäristönsuojelun luvat: Maa-aineslupa ja ilmoitus...

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden...

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.

Jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräikaan mennessä, voit hakea poikkeusluvalla jatkoaikaa järjestelmän korjaamiseksi. Poikkeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.