Palaa sivulle

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaiseen tukipalveluun

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman...

Ympäristönsuojelun luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lupapiste.fi -palvelun kautta voitte tehdä seuraavat ilmoitukset ja hakea ympäristönsuojelun luvat: Maa-aineslupa ja ilmoitus...

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden...

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.

Jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräikaan mennessä, voit hakea poikkeusluvalla jatkoaikaa järjestelmän korjaamiseksi. Poikkeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Ilmoitus kuivalannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tekee toiminnanharjoittaja, jonka tilalla lanta syntyy. Jos tila ottaa vastaan...

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta...

Kesätyöhakemus

Lieksan kaupunki, Lieksan kuntatekniikkaliikelaitos ja Lieksan Kiinteistöt Oy tarjoavat neljän viikon mittaisen kesätyöpaikan 63 lieksalaiselle koululaiselle/opiskelijalle eri toimipisteisiin.

Avustuksen käytöstä tehtävä selvitys

Avustuksen käytöstä tehtävä selvitys Avustuksen myöntämisen ehtona on tapahtuman / toimenpiteen avustuskertomus jälkikäteen. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole...

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten toiminta-avustuksen hakulomake

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä toiminta-avustuksia.

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöille

Lieksan kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan avustusten hakuaika vuonna 2024 on 14.3. klo. 9.00 - 15.4. klo. 15.00.

Miunpalvelut-frontpage-kuntavalikko

Kuntalaisille Valitse kotikunta tai sosiaali- ja terveysasioissa valitse Siun sote.  Siun sote muuttuu 1.1.2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue -Siun soteksi Pohjois-Karjalan...

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksulaskuri (Ikäihmiset, aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat)

Tällä asiakasmaksulaskurilla pystyt arvioimaan paljonko asiakasmaksusi tulisi olemaan tästä palvelusta (laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös)