Palaa sivulle

Palkkaharmonisointi

Palkkaharmonisointi Takautuvien palkkasaatavien maksaminen poislähteneelle henkilöstölle / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote. Tällä lomakkeella näet vahvan tunnistautumisen jälkeen...

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten kumppanuus-, aie- ja yhteistyösopimuksen hakulomake

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä kumppanuudella ja yhteistyösopimuksilla.

Liperin kunnan yhteistyösopimusten hakemuslomake

Tällä lomakkeella haetaan yhteistyösopimusta kuntanäkyvyyteen ja kuntakuvan edistämiseen. Hakija voi olla liperiläinen järjestö, yhdistys, yritys, seura, yksilöurheilija tai muu toimija, joka...

Huoli-ilmoitus lisäteksti

Ilmoitukseen on hyvä täyttää kaikki tiedossa olevat yhteystiedot asianosaisesta, kuten nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset ottavat...

Oikaisuvaatimus

Aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua.

Kehitysvammaisten koululaisten lomien päiväaikainen hoito

Kehitysvammaisten koululaisten lomien päiväaikainen hoito Loma-ajan palvelulla mahdollistetaan arkisin huoltajien työssäkäynti tai opiskeluun perustuva välttämätön loma-ajan hoidon tarve. ...

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöille

Nurmeksen kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavissa 13.2.2023 klo 9 – 15.4.2023 klo 15, jolloin hakemuksen tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja lähetetty edelleen...

Vesimittarin lukeman ilmoituskortti

Vesimittarin lukema on ilmoitettava toimittajalle vähintään kerran vuodessa. Lukeman perusteella tehdään tasauslasku ja uusi vuosikulutusarvio.

Tietopyyntö sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat asiakirjat (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 12 §).

Myös asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä, jos...

Risujenpolttoilmoitus

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama...

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille

Avustushakemus yhdistyksille ja henkilöasiakkaille

Asiakasmaksun alennushakemus

Tällä lomakkeella voit hakea sosiaalihuollon palvelusta määrättyyn maksuun ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyyn asiakasmaksuun (pitkäaikainen laitoshoito)...

Asiakirjapyyntö

Asiakirjapyyntö tehdään pääsääntöisesti sähköisellä asiakirjapyyntölomakkeella Miunpalveluiden kautta.

Palauteinfo

HUOM! Mikäli haluat antaa palautetta saamastasi hoidosta tai palvelusta, teethän sen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asiakaspalautekanavan kautta: https://www.siunsote.fi/asiakaspalaute ...

Opiskelijan käyttäjätunnuspyyntö

Opiskelijan käyttäjätunnuksen päätös Lähettämänne käyttäjätunnuspyyntö on käsitelty. Saatte tiedon käyttäjätunnuksista sähköpostitse.

Opinnäytetyön tutkimuslupahakemuksen päätös

Opinnäytetyön tutkimuslupahakemuksen päätös Lähettämänne opinnäytetyön tutkimuslupahakemus on siirretty päätöksentekoon, saatte tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse. Voitte aloittaa...

Tieteellisen tutkimusluvan päätös

Tieteellisen tutkimusluvan päätös Lähettämänne tieteellisen tutkimuksen tutkimuslupahakemus on siirretty päätöksentekoon, saatte tiedon tutkimuslupapäätöksestä sähköpostitse. Voitte aloittaa...

Lupapiste

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun luvat.

Selvitys Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten toiminta-avustuksen käytöstä

Toiminta-avustuksen käytöstä raportoidaan siihen kohdistuvan toiminnan päätyttyä tai viimeistään talousarviokauden päätyttyä tällä lomakkeella.