Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin

Hoitoajat ilmoitetaan seuraavaksi kalenterikuukaudeksi edellisen kuukauden toiseksi viimeisenä tiistaina. Mikäli ennakkoon ilmoitetut kuukauden hoitoajat muuttuvat, muutoksia voi tehdä sähköisesti tiistaina klo 12:00 asti, ei seuraavan, vaan sitä seuraavan viikon osalta, jonka jälkeen ao. viikko sulkeutuu.
 
Sulkeutumisen jälkeen sähköisesti varatut tunnit on käytetty.
 
Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, lapsen sairastuminen, poissaolo jne. ne tulee ilmoittaa suoraan hoitopaikkaan, koska niitä ei voi enää ilmoittaa sähköisesti.
 
Hoitoaikoja voidaan ilmoittaa tehdyn hoitosopimuksen mukaisesti. Mikäli varattu/käytetty hoitoaika ylittää sopimuksen mukaisen hoitoajan, maksuna peritään se taulukon mukainen kuukausimaksu, johon varattu/käytetty tuntimäärä sijoittuu.
 
Lapsen vapaapäivä ilmoitetaan vapaapäivä koodilla. Poissaoloja ei ilmoiteta koskaan viikonlopuille.
 
Vuorohoito (ilta-, yö- viikonloppuhoito): Vuorohoidossa olevien lasten vanhemmat toimittavat sähköisen hoitoaikavarauksen lisäksi tiedot vanhempien työvuoroista päiväkotiin. Lomakkeen työvuorojen ilmoittamiseen saa päiväkodilta.
 
Yöhoito: Päiväkoti Kiepissä vuorohoitosopimuksen tehneille. Yöhoidontarve ilmoitetaan myös sähköisesti.