Takaisin

Hyvinvointialueen kumppanuuksien ja yhteistyösopimusten haku on avattu järjestöille

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä kumppanuuksin ja yhteistyösopimuksilla. Hyvinvointialue voi harkintansa mukaan tukea toimintaa, johon järjestö hakee hankeavustusta esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-hankerahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Hyvinvointialueen kumppanuusavustus toimii täydentävänä julkisena rahoituksena. Se voi olla joko rahallista avustusta tai henkilötyöpanos. Yhteistyösopimus voi liittyä haettavan hankkeen alaiseen toimintaan ja se voi toimia esimerkiksi puoltolausuntona järjestön hakiessa ulkopuolista rahoitusta.

Kumppanuuksissa ja yhteistyösopimuksissa on jatkuva haku rahoitushakuaikataulujen mukaisesti, hyvinvointialueen talousarviossa päätettyjen määrärahojen puitteissa. Kumppanuutta ja yhteistyösopimusta esitetään sähköisesti Miun palvelut -järjestelmän kautta. Kumppanuus ja yhteistyösopimus tehdään aina harkinnanvaraisesti yhteisellä sopimuksella.

Järjestöjen toiminta-avustusten hakuaika on 15.12.2022-22.1.2023. Toiminta-avustusten hakulomake avautuu hakuajan alkaessa.

Lue lisää hyvinvointialueen järjestöavustuksista ja hakukriteereistä Siun soten nettisivuilta Järjestöavustukset - siunsote.fi

 

Siirry kumppanuuden ja yhteistyösopimuksen hakemukseen tästä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten kumppanuuden ja yhteistyösopimuksen hakulomake - Miunpalvelut