Palaa sivulle
Takaisin

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä

Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden laadusta.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja talousvesi täyttää terveydensuojelulain mukaiset laatuvaatimukset.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen viemäriin, jos jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja se täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Liittymisvelvollisuutta ei myöskään ole, jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Tarvitset hakemusta varten tiedon mahdollisesta likakaivon sijainnista sekä talousveden hankinnasta.

Et tarvitse vapautusta mikäli kiinteistö sijaitsee taajaman ulkopuolella. Tällöin liittymisvelvollisuutta ei ole. Voit valita itse liitytkö viemäriverkostoon vai käsitteletkö jätevedet suoraan kiinteistöllä.