Palaa sivulle
Takaisin

Risujenpolttoilmoitus

Risujenpolttoilmoitus

Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu. Merkittävyyttä voidaan arvioida myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä. Sähköisellä risujen polttolomakkeella ei voi tehdä kulotusilmoitusta. Miunpalvelut.fi -palvelun käyttö on maksutonta.