Palaa sivulle
Takaisin

Muistutus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun liittyen

Muistutus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun liittyen

Jos olet tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai näihin liittyvään kohteluun, voit tehdä asiasta lakisääteisen muistutuksen, johon organisaation tulee vastata kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Voit tehdä muistutuksen myös omaisen tai muun läheisen laillisena edustajana, mikäli hän ei itse kykene tekemään muistutusta tai hän on kuollut. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 23 § ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 10 §)