Palaa sivulle
Takaisin

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia.

Maa-ainesten ottamiseen ei tarvitse hakea lupaa, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.