Palaa sivulle
Takaisin

Hakemus opettajan työelämäjaksolle Siun soteen

Hakemus opettajan työelämäjaksolle Siun soteen

Työelämäjaksolle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen käsittelyaika on kolme viikkoa. Kun hakemus on käsitelty, lähetämme sähköpostitse vahvistuksen ja ohjeet työelämäjakson toteutumisesta.

Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.

Työelämäjaksolla oleva opettaja ei ole palvelusuhteessa Siun soteen. Oppilaitos maksaa opettajan palkan ja vastaa tapaturmavakuuttamisesta sekä työterveyshuollosta. Siun sote ei peri korvauksia opettajan työelämäjaksolta.

Opettaja toimii toimintayksikön esimiehen työn johdon ja valvonnan alaisena. Esimies ja henkilöstö perehdyttävät ja opastavat opettajaa, millä pyritään takaamaan potilasturvallisuus ja työelämäjakson tavoitteiden täyttyminen.

Opettajaa koskevat samat salassapito- ja tietoturvaohjeet kuin Siun soten henkilökuntaa. Siun sote vastaa opettajan työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuuslaissa on säädetty. Opettaja saa käyttöönsä suojavaatteet ja pukeutumistilat. Työelämäjaksolla opettajalla on mahdollisuus työpaikkaruokailuun Siun soten henkilökunnan ateriahinnalla.