Palaa sivulle
Takaisin

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä säiliön maahan jättämiseksi. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäiliön poistamisvelvoitteesta, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.