Yrittäjälle

Yrittäjille suunnatut sähköiset palvelut. Hae palvelusetelituottajaksi.

Ilmoitukset ja hakemukset

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle.

Katulupa ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katulupaa haetaan 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.

Mainosluvat

A-mainostelineet, Suurmainostaulut (1-5 m2), Puistomainospaikat tapahtumille

Maankäyttölupa

Maankäyttöluvat terassien sijoittamiseen.

Tapahtumalupa

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen