Yrittäjälle

Yrittäjille suunnatut sähköiset palvelut. Hae palvelusetelituottajaksi.

Ilmoitukset ja hakemukset

Katulupa ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katulupaa haetaan 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.

Maankäyttölupa

Maankäyttöluvat terassien sijoittamiseen.

Mainosluvat

A-mainostelineet, Suurmainostaulut (1-5 m2), Puistomainospaikat tapahtumille

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle.

Tapahtumalupa

Tukipalvelurekisteriin hakeutuminen