Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät sähköiset palvelut. Varaa aikoja, hae palveluiden käyttäjäksi, ilmoittaudu vapaaehtoistoimintaan, hae toimeentulotukea tai käytä Medinetiä.

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus ikääntyvien palveluihin

Ilmoittautuminen vapaaehtoistoimijaksi ja vapaaehtoistoimintaan

Tämä hakemus ei vaadi palveluun kirjautumista

Hakemus omaishoidon tuesta

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Toimeentulotukihakemus

Laboratorion ajanvaraus

Medinet-omahoitopalvelu

Terveyskeskuksen ajanvaraus

Röntgenin ajanvaraus

Kanta-palvelu

Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.

Hakemus vammaispalveluihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus antaa palautetta sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tai terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen