Täyttöohjeet Kontiolahti

Ilmoitusten sisältö

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Kaikilla sidonnaisuuksilla ei ole merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamiseen. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiin liittyvät tiedot voivat olla sellaisia, joilla tällaista merkitystä ei ole. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä.

Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoitettavan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Tulkintaohjeena voidaan pitää varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esimerkiksi pelkästään oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Lähtökohtaisesti merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Joissain tapauksissa maan ja metsän omistamisella omassa kunnassa voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tapauskohtaisesti merkitystä luottamustehtävän hoitamisen kannalta voi katsoa olevan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla osakkeenomistuksella. Myös ammattiin liittyvillä osakkuuksilla ja omistuksilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tapauskohtaisesti myös merkittävällä velalla ja kolmannen tahon puolesta annetulla sitoumuksella (esim. takaus tai vakuus) voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa, erityisesti jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.

Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskisi niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.
 

Ilmoitusten tekeminen

 1. Lomakkeen täyttäminen:

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa  https://miunpalvelut.fi/web/sidonnaisuusrekisteri/kontiolahti-ilmoitus
  Linkki löytyy myös kunnan kotisivuilta kohdasta www.kontiolahti.fi -> päätöksenteko -> sidonnaisuuksien ilmoitukset, linkki on sivun alareunassa.
  Kirjautuminen palveluun tapahtuu Vetuma- tunnistautumisella.
  Kun siirryt tunnistautumiseen, saat eteesi listan valittavissa olevista pankeista. Valitse pankki, jonka verkkoasioinnin tunnukset sinulla on. Seuraa pankin verkkopalvelun antamia ohjeita.
  Onnistuneen kirjautumisen jälkeen avautuu sivusto miunpalveluiden sidonnaisuusilmoituksen täyttämiseen. Täytä pyydettävät tiedot. Hyväksy lopuksi antamasi tiedot sivuston alareunassa ja paina Lähetä käsiteltäväksi – olevaa painiketta.

   
 2. Ilmoituksen julkaiseminen:

  Sidonnaisuudet julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

   
 3. Ilmoituksen täydentäminen:

  Ilmoituksen tehneen velvollisuutena on oma-aloitteisesti luottamustoimen tai virkasuhteen kestäessä päivittää viivytyksettä sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista osoitteessa  https://miunpalvelut.fi/web/sidonnaisuusrekisteri/kontiolahti-ilmoitus