Asuminen ja ympäristö

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut. 

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoitus poikkeamisesta lannan varastoinnissa

Jätevesijärjestelmän korjaamisen jatkoaikahakemus

Lupapiste

Rakennusvalvonnan luvat mm.: uuden rakennuksen, rakennelman, takan ja savuhormin rakentaminen, muutostyöt ja laajennukset, rakennuksen purkaminen, jatkoajan ja aloittamisoikeuden hakeminen, mainoslaitteiden ja opasteiden sijoittaminen, maisematyöluvanvaraiset toimenpiteet, jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen sekä suunnittelijan ja työnjohtajan nimeäminen tai vaihtaminen. Tutustu kunnan nettisivuilla rakennusjärjestykseen ja ympäristönsuojelumääräyksiin.

Maa-ainesten kotitarveottoselvitys

Risujenpolttoilmoitus

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Vapautusanomus vesihuoltolain mukaisista liittämisvelvollisuuksista

Vesimittarin lukeman ilmoituskortti

Vuokra-asuntohakemus