Asuminen ja ympäristö

Asumiseen ja ympäristöön liittyvät sähköiset palvelut. 

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Maisematyölupahakemus

Rakennushankkeen työnjohtajan ilmoitus

Rakentamisen luvat

Risujenpolttoilmoitus

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Selvitys tienpidosta

Valvontailmoitus - lannan varastointi aumassa

Vuokra-asuntohakemus

Yksityistieavustushakemus