Siunsote logo

Tukipalvelurekisteriin hakeutuminen

Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

Palveluntuottajaksi voi hakeutua jatkuvasti.

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain 19 § mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. 

Tukipalvelurekisteriin hakeutuminen

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.