Siunsote logo

Hakemus EU:n koronatodistuksen myöntämisestä ulkomailla annetuista covid-19-rokotuksista

Digitaalisista covid-19-todistuksista annetun EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden tulee myöntää EU-koronarokotustodistus jäsenmaassa annetuista rokotuksista. Asetuksen mukaan, jäsenvaltiot voivat pyynnöstä myöntää EU-koronarokotustodistuksia myös kolmansissa maissa annetuista rokotteista. Todistus voidaan myöntää rokotevalmisteista, joille joko Euroopan komissio tai jäsenmaan oma myyntilupaviranomainen on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on hyväksynyt hätätilannekäyttöön.

Käsittelemme vain ne EU-koronatodistushakemukset, joissa hakijan kotikunta tai oleskeluosoite on Siun soten alueella. Käänny tarvittaessa oman koti-/oleskelukuntasi terveydenhuollon puoleen.

Hakemus EU:n koronatodistuksen myöntämisestä ulkomailla annetuista covid-19-rokotuksista

Tämä asiointipalvelu edellyttää turvallisuuden ja luotettavuuden takia käyttäjän tunnistamista. Tunnistaminen tehdään Suomi.fi -tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.